Algemene voorwaarden

Montaigut-en-Combraille
5 gîtes
Actieve hondenliefhebbers

Algemene voorwaarden Gîtes:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van de verhuur van de gîtes.

Belangrijk: Voor alle verblijven in onze vakantiewoningen/gîtes geldt:

ZELF MEE TE NEMEN: Handdoeken, baddoeken, theedoeken e.d. of ter plekke huren.

1. Aanmelding:
Boekingen van personen beneden de 18 jaar kan DogsOnHoliday/Les Gicons niet in behandeling nemen. Een boeking wordt van kracht zodra de eerste termijn is voldaan. Bent u binnen 5 dagen na uw aanmelding niet in het bezit van een (email)-reserveringsformulier, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met ons.
Nadat wij de daarop vermelde aanbetaling van 50% op tijd hebben ontvangen, is de reservering definitief en ontvangt u een factuur/boekingsbewijs.

2. Reservering:
A. Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van het verblijf moet, binnen 5 dagen na de datum van uw reservering, het gehele boekingsbedrag worden voldaan.
B. Wat is inbegrepen;
De huurprijzen van de verblijven zijn; inclusief verbruik van elektriciteit (exclusief t.b.v. elektrische kachels, gas en water, lakens en slopen.

3. Betalingen:
A. Van het boekingsbedrag dient bij reservering 50% (de eerste termijn), binnen 5 dagen na de datum van uw reservering, te worden voldaan.
B. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf in het bezit zijn van DogsOnHoliday France. Bij niet tijdige betaling is DogsOnHoliday France gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Al betaalde gelden worden in dat geval NIET gerestitueerd.

4. Waarborgsom
Voor het gebruik van het vakantiehuis dient een waarborgsom te worden betaald van € 200,00 Deze waarborgsom dient eveneens uiterlijk 8 weken vòòr aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Binnen 2 weken na uw vertrek ontvangt u een creditfactuur, waarna dit bedrag terug wordt gestort op uw rekening na aftrek van eventueel te betalen kosten (bijv. breuk of beschadiging). Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze terugbetaling niet tenietgedaan.

5. Aankomst en vertrek
Het verblijf kunt u op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient het verblijf voor 10.00 uur te zijn ontruimd.

6. Maximum aantal personen
Het maximum aantal personen voor de Gites mogen niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met DogsOnHoliday France met een schriftelijke bevestiging aan u, wat met meerkosten gepaard kan gaan.

7. Annuleringen
Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang van het verblijf is 50% van het boekingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf of bij voortijdige beëindiging van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

8. Verplichtingen
A. Alle gasten dienen zich aan vastgestelde huisregels, onder andere over de rust gedurende de nachtelijke uren, te houden. U vindt het huishoudelijke reglement in uw Huisboek. Overtreding van het huishoudelijke reglement kan verwijdering van ons park tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
B. U bent verplicht het verblijf schoon te houden en het deponeren van de vuilniszakken op de daarvoor bestemde plaats.
C. U behoort de tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde artikelen te vergoeden.
D. Bij het verlaten van het verblijf dient u alle elektrische apparatuur, tenzij anders vermeld, uit te schakelen. Het extra energieverbruik ten gevolge van het onnodig verwarmen van het verblijf en dergelijke na uw vertrek wordt u in rekening gebracht.
E. DogsOnHoliday France kan gasten die zich niet aan de Huisregels houden ten alle tijden verwijderen van het terrein en verdere toegang ontzeggen!

9. Controle inventaris
Direct na aankomst dient de huurder de inventarislijst te controleren op aanwezigheid, op goed functioneren en/of aanwezige schade. Als binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode geen melding van onjuistheden is gedaan, wordt aangenomen dat alles in orde bevonden is en is de huurder vanaf dat tijdstip verantwoordelijk voor deze inventaris.

10. Aansprakelijkheid
DogsOnHoliday France aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
A. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze gîtes.
B. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparaten en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park.

11. Zorg
De gasten dienen het verblijf en de andere voorzieningen in de nabije omgeving met zorg en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of het verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van henzelf of derden die zich met uw toestemming in het verblijf bevinden.

12. Klachten
Ondanks al onze inspanningen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient de huurder direct met Les Gicons op te nemen, om ons in staat te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgedaan, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek uit het verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij het betreffende Canton Riom in Frankrijk, waar DogsOnHoliday France onder valt.

13. Honden
Het meenemen van honden is naar DogsOnHoliday France natuurlijk toegestaan mits het goed opgevoede en sociale honden zijn en volgens, in overeenstemming met de Franse invoerregels (zie onder). Omdat U en uw huisdier worden verzekerd moeten wij voldoen aan wat door de Franse overheid is bepaald!
Frankrijk past sinds 1 oktober 2004 de bepaling 998/2003 toe voor huisdieren die voor niet commerciële doeleinden naar andere landen gaan.
A. Identificatie
De eigenaren die hun hond of kat willen meenemen op reis zijn verplicht deze dieren te laten tatoeëren of een elektronische chip te laten plaatsen (tenzij dit al gedaan is).
B. Europees dierenpaspoort/inenting tegen Rabiës
Het nieuw Europese dierenpaspoort is sinds 1 oktober 2004 verplicht. Met dit paspoort kunnen eigenaren hun huisdier meenemen op reis in de landen binnen de Europese Unie. Iedere persoon die van het ene land naar het andere reist met zijn hond, kat of fret moet het paspoort, dat in de plaats komt van de voormalige documenten, kunnen tonen.

Het Europese dierenpaspoort vermeldt de identificatie van het dier (tatoeage of chip), een beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar en de datum van inenting tegen rabiës. Het paspoort is bij de dierenarts te verkrijgen. Als het dier nog nooit is ingeënt, moet men 1 maand wachten voordat de inenting geldig is en het dier kan worden meegenomen naar Frankrijk.
Als de inenting tegen rabiës niet meer geldig is (meer dan 1 jaar geleden of bepaald via titteren) dan moet het dier opnieuw ingeënt worden. In dat geval moet men ook 1 maand wachten voordat de inenting weer geldig is.
C. Bijzondere maatregelen
I Beperking van het aantal dieren
Maximaal vijf huisdieren (carnivoren) kunnen worden geïmporteerd in de bovengenoemde omstandigheden. Boven de vijf wordt er in aanvulling op deze voorwaarden voor elk dier een certificaat van goede gezondheid geëist.
II Dieren jonger dan drie maanden.
Om een dier mee te nemen dat jonger is dan drie maanden heeft men een derogatie nodig die u bij de DGAL kunt aanvragen met vermelding van de datum, het aantal dagen dat u in Frankrijk wilt verblijven, de leeftijd van het dier en zijn identificatienummer.
III Er gelden bijzondere maatregelen voor zogenaamde “aanvals- en verdedigingshonden” waarvan bekend is dat ze gevaarlijk kunnen zijn:
A – Honden zonder officiële stamboekpapieren en die qua uiterlijk lijken op de volgende rassen behoren tot de eerste categorie (aanvalshonden): Staffordshire Terriër, American Staffordshire Terriër (“pitbulls”), Mastiff (“boer-bull”) en Tosa. Het is verboden deze honden mee te nemen voor een verblijf in Frankrijk of ze mee te nemen op een doorreis door Frankrijk.
B – Honden van het zuivere ras Staffordshire Terriër, American Staffordshire Terriër, Rottweiler, Tosa en honden die lijken op het Rottweilerras behoren tot de tweede categorie (waakhonden en verdedigingshonden).
Verblijf in Frankrijk van de honden vallend onder b -. Wordt zeer beperkt toegestaan, controleer altijd bij de Ambassade voor de laatste regels!
Contactpersoon bij de Franse Ambassade (Mission Economique) in Nederland: Mlle Claire Biener Tel: 070 356 66 19 Fax: 070 365 60 74 E-mail: Claire.Biener@missioneco.Org

dogs on holiday uitzicht op meer

2 Les Gicons, 63700 Montaigut-en-Combraille